วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 7

1. ไปที่ Taskbar กดไอคอน  จะมีหน้า Wireless Network Connection ขึ้นมาจากนั้นเลือก ChulaWiFi

2.ให้กดปุ่ม Connect

3. รอ Connect Network จะขึ้นหน้าให้ใส่รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่าน CUNET จากกดปุ่ม OK

 

4. ในครั้งแรกของการ Connect Network จะขึ้นหน้า Windows Security Alert ให้กดปุ่ม Connect

5. รอ Connect Network ถ้า Connect Network สำเร็จจะขึ้น

** ในกรณีที่ตั้งค่าตามคู่มือนี้แล้ว  ยังไม่สามารถใช้งานได้ โปรดอ่าน วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 7 (อย่างละเอียด)การลบ profile network
1. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ WIFI 2. เลือก Open Network and Sharing Center


3. คลิกที่ Manage wireless network


4. คลิกที่ชื่อ ChulaWiFi 5. คลิก Remove