การเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 10

การ Forget (ในกรณีพบปัญหาการเชื่อมต่อเดิม หากเคยเชื่อมต่อแล้ว)
 
1. คลิกไอคอน WiFi เลือก Network settings
 
 
2. เลือก Manage know networks
 
 
3. เลือก ChulaWiFi กด Forget
 
 
 
การเชื่อมต่อ ChulaWiFi
 
1. คลิกไอคอน WiFi เลือก ChulaWiFi
 
 
2. คลิก Connect
 
 
3. พิมพ์ Username & Password
 
 
4. คลิก Connect
 
 
เป็นอันเสร็จเรียบร้อย