วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน MAC

1. ไปที่ Menu bar กดเลือก  จะมีตัวเลือกให้เลือก ChulaWiFi

2. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม OK

3. จะมีหน้า Verify Certificate ให้กดปุ่ม Show Certificate เพื่อตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Continue

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้
การลบ profile

1. คลิกที่สัญลักษณ์ WIFI มุมขาวมือของหน้าจอ เลือก Open Network Preferences...

 

2. คลิกที่ Advance..

3. คลิกที่ชื่อสัญญาณ ChulaWiFi
4. แล้วคลิกที่ -
5. คลิก OK

6. คลิก Apply