วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน iOS

การยกเลิกการเชื่อมต่อ ChulaWiFi (Forget This Network)

หากเคยเชื่อมต่อมาก่อนแล้วพบปัญหา ต้องทำการยกเลิกก่อนโดย

คลิกที่สัญลักษณ์ดังภาพ

 

แล้วเลือก Forget This Network

 

ยืนยันโดยคลิก Forget

 

 

การเชื่อมต่อ ChulaWiFi

1. กดปุ่ม Settings ไปที่ Wi-Fi กดเลือก ChulaWiFi

2. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Join

3. ตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Trust

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้