วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Android

การยกเลิกการเชื่อมต่อ ChulaWiFi (Forget This Network)
หากเคยเชื่อมต่อมาก่อนแล้วพบปัญหา ต้องทำการยกเลิกก่อนโดย
คลิกที่ ChulaWiFi แล้วเลือก Forget
หรือกด ChulaWiFi ค้างเพื่อให้ขึ้นเมนูแล้วเลือก Forget
การเชื่อมต่อ ChulaWiFi

1. ไปที่ Settings จากนั้นเปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วค้นหา ChulaWiFi แล้วกดเลือก

 

2. กำหนดค่าดังนี้

EAP method เลือก PEAP

Phase 2 authentication เลือก MSCHAPV2

CA certificate เลือก Unspecified

 

 

3. จะมีช่องใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Connect

หากพบว่าปุ่ม Connect (เชื่อมต่อ) ไม่สามารถกดได้ ให้ระบุค่า CA Certificate (ใบรับรอง) เป็น unspecified (ไม่ระบุ)

 

4. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้