แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 1548