สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงามสัมมนา และนิทรรศการ "Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance"

ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://www.etda.or.th/bigchange2018/