ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา