ประกาศปิดปรับปรุงระบบ LessPaper

ในวันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2560 เวลา 22:00 น. ถึงเวลา 24:00 น.
เพื่อทำการปรับปรุง Script Monitoring ระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ Lesspaper ซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบในช่วงเวลาดังกล่าวได้ และระบบจะเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้งในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป