ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปิดปรับปรุงเว็บไซต์สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ www.it.chula.ac.th

 ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ www.it.chula.ac.th

ในวันที่ 6 ก.พ. 2559 เวลา 13:00 น. - 15:05 น.
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.it.chula.ac.th 
เพื่อให้รองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design(รองรับการแสดงผลบนอุปกรณืมือถือได้ดียิ่งขึ้น) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศปิดระบบเครือข่ายและระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 ประกาศปิดระบบเครือข่ายและระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เนื่องจากระบบไฟฟ้าอาคารจามจุรี 3 ชั้น 2 มีเหตุขัดข้อง โดยระหว่างการซ่อมแซมทางอาคารจะต้องดับไฟฟ้าอาคารจามจุรี 3 ทั้งหมด ในการนี้สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (สบท.) 
​จึงร่วมดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ชั้น  4 อาคารจามจุรี 3 ในโอกาสนี้ ​เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลั​ย  ​
โดยจะปิดระบบเพียงครั้งเดียว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. การดำเนินงานจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายและระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ประกาศแจ้งปิดทำการ ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559

ปิดทำการ 7-8 มกราคม 2559

เนื่องด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559 ณ จังหวัดราชบุรี

ขออภัยในความไม่สะดวก

หน้า