ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระวังเมลหลอกลวง

 ระวังเมลหลอกลวง

From: Web-mail User
Sent: Friday, March 11, 2016 2:58 PM
To: Recipients
Subject: Technical Support

Dear Web-mail User

Your Mail quota has reached limit, You might not be able to send or get
updates until you re-validate your mailbox.

To re-validate your mailbox reply to this mail and fill your.

{user-name :
{Password :
{Confirm Password

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ LessPaper

 ปิดปรับปรุงระบบ LessPaper

ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 21.00 - 21.30 น.
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นต้องปิดระบบ LessPaper เพื่อปรับปรุงระบบ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานระบบในช่วงเวลาดังกล่าวได้

 

ปิดปรับปรุงเว็บไซต์สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ www.it.chula.ac.th

 ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ www.it.chula.ac.th

ในวันที่ 6 ก.พ. 2559 เวลา 13:00 น. - 15:05 น.
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.it.chula.ac.th 
เพื่อให้รองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design(รองรับการแสดงผลบนอุปกรณืมือถือได้ดียิ่งขึ้น) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก

หน้า