ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำบริการ Chula Netcast

 
แนะนำบริการ Chula Netcast

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนำเสนอบริการ "Chula Netcast" บริการระบบ Video Streaming ที่จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อวิดีโอ ทั้งวิดีโอในด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ให้ชาวจุฬาฯ และคนทั่วไปได้รับรู้ ทั้งในระบบ on demand และถ่ายทอดสด (Live) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสารหน่วยงาน และการเรียนการสอน โดยสามารถใช้บริการได้ที่ http://netcast.it.chula.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 022183314 help@chula.ac.th facebook.com/ITChula

Posted by IT Chulalongkorn University on 25 ตุลาคม 2015

หน้า