ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศขอแจ้งผลกระทบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

 ประกาศขอแจ้งผลกระทบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ตามที่ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ RMU ตามหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการไฟฟ้านครหลวงจะปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณจุฬาฯ ซอย 13 ซึ่งจำเป็นจะต้องดับกระแสไฟฟ้าและส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายได้ โดยช่วงเวลาและบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

อาคารที่มีผลกระทบ

5 พ.ค. 2560

20.00 น. – 24.00 น.

อาคารพินิจประชานาท

6 พ.ค. 2560

08.00 น. – 17.00 น.

อาคารสถาบัน 2 อาคารสถาบัน 3

6 พ.ค. 2560

09.00 น. – 09.30 น.

กลุ่มอาคารหอพักนิสิต (ยกเว้น หอพักชวนชม และอาคารอเนกประสงค์/โรงอาหารหอพัก) เรือนไทย อาคารวิทยนิเวศน์ อาคารวิทยพัฒนา

7 พ.ค. 2560

08.00 น. – 17.00 น.

กลุ่มอาคารหอพักนิสิต (ยกเว้น หอพักชวนชม และอาคารอเนกประสงค์/โรงอาหารหอพัก) เรือนไทย อาคารวิทยนิเวศน์ อาคารวิทยพัฒนา

8-9 พ.ค. 2560

21.00 น. (8 พ.ค.) – 02.00 น. (9 พ.ค.)

อาคารมหิตลาธิเบศร

ทั้งนี้ ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายของบริเวณที่ได้รับผลกระทบจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หลังจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย

 ประกาศปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย  ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 06:30 - 07:00  ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตออกไปข้างนอกจุฬาฯได้  จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศปรับปรุงระบบ Network ระหว่าง อาคารจามจุรี 9 – อาคารมหิตลาธิเบศร

 ประกาศปรับปรุงระบบ Network ระหว่าง อาคารจามจุรี 9 – อาคารมหิตลาธิเบศร

เนื่องด้วยทางสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบ Network ระหว่าง อาคารจามจุรี 9 – อาคารมหิตลาธิเบศร ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 18:00 น. ถึง 24:00 น. ส่งผลให้ระบบ Network และระบบงานดังต่อไปนี้ ไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้

  1. LessPaper
  2. Blackboard
  3. Echo360
  4. EDMS (ระบบบริหารจัดการด้านการลา และระบบบริหารกายภาพ)
  5. เว็บสารสนเทศภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขอเชิญนิสิต บุคลากร ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การรับมือภัยคุกคาม จากโปรเเกรมเรียกค่าไถ่ Ransomware”

Ransomware เป็นมัลแวร์ที่เข้าสู่เครื่องผู้ใช้โดยช่องทางต่างๆ เช่น ไฟล์จากอีเมล ไฟล์รูปภาพ และอื่นๆ โดย ransomware จะเข้ารหัสข้อมูลผู้ใช้งาน หรือล็อคหน้าจอของเครื่อง ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จากนั้นแฮกเกอร์จะเรียกค่าไถ่โดยให้จ่ายเงิน เพื่อแลกกับข้อมูลของผู้ใช้งาน
จึงเรียนเชิญนิสิต บุคลากรจุฬาฯ และสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ สายสนับสนุน วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การรับมือภัยคุกคาม จากโปรเเกรมเรียกค่าไถ่ Ransomware” เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ransomware ได้

ในวันพุธที่ 15 ก.พ.2560 เวลา 8.30-11.00น. ณ หอประชุมจุฬาฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

 ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 17:00 น. ถึงวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 8:00 น.
ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งาน ระบบลา ระบบจองห้อง ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

หน้า