ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแจ้งงดให้บริการระบบ ดังต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราว

 ขอแจ้งงดให้บริการระบบ ดังต่อไปนี้ เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. และระบบจะเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้งในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
  1. ระบบบริหารด้านการลา 
  2. ระบบจองห้องและสถานที่ (ส่วนกลาง) 
  3. ระบบจองยานพาหนะ
  4. ระบบภาระงานสายวิชาการ
ขออภัยในความไม่สะดวก
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
คุณโสภา รองเมือง โทร. 02-2183260 E-mail: Sopa.R@Chula.ac.th
และคุณจินตนา เสริมพณิชกุล โทร. 02-2183261 E-mail: Chintana.Sr@Chula.ac.th

หน้า