ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

 ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 08:00 น. ถึง 22:00 น.
ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งาน ระบบลา ระบบจองห้อง ในช่วงเวลาดังกล่าว

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

 ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่ 18.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น.
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นต้องปิดระบบ ESS/EDMS ทำให้ไม่สามารถใช้งาน ระบบลา ระบบจองห้อง ในช่วงเวลาดังกล่าว

ประกาศดำเนินการย้ายเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร

 ดำเนินการย้ายเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.
ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 6.00 น.

ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการย้ายเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลา และอาคารดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

 

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS)

 

 

 

 

ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Gateway ของมหาวิทยาลัย

 ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Gateway ของมหาวิทยาลัย

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 4.00 น. ถึง 6.00 น.

ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Gateway ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อออกไปนอกมหาวิทยาลัยในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

 

หน้า