ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับ Certificate ใหม่สำหรับ ChulaWiFi

ผู้ใช้บริการ ChulaWiFi อาจจะต้องรับ Certificate ตัวใหม่ โดยอุปกรณ์ Mobile device อาจให้ท่านยืนยันการรับ Certificate นี้ โดย Certificate ที่ถูกต้องจะปรากฎตามรูป

ประกาศการติดตั้งระบบ Intrusion Prevention System (IPS)

เพื่อป้องกันการบุกรุกและโจมตีบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะติดตั้งในส่วนของการเชื่อมต่อออกสู่ภายนอก วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 22.00-22.30 น. และติดตั้งในส่วนของ Data Center วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556  ระหว่างเวลา 22.00-23.00 น. โดยอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเป็นระยะเวลาสั้นๆ  ในช่วงเวลาดังกล่าว

โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

►อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบันทึกภาระงานบุคลากรสายวิชาการ” สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม

รายละเอียดการอบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ อาคารจามจุรี 1 ในวันอาทิตย์ที่ 11 และวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ระหว่างเวลา 8.00น.-20.00น.

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ระบบเครือข่ายงานในช่วงวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยและสำนักฯ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อรองรับอุปกรณ์เครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หน้า