ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งสิทธิ์การใช้งาน ChulaWiFi

บุคลากร สามารถใช้งานพร้อมกัน 3 อุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้งานกับมือถือ ยังสามารถใช้งานกับ Tablet และ Notebook ได้พร้อมกัน เป็นต้น
นิสิต สามารถใช้งานพร้อมกัน 2 อุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้งานกับมือถือ ยังสามารถใช้งานกับ Tablet หรือ Notebook ได้พร้อมกัน เป็นต้น

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศยกเลิก Nirasnet-S และ ประกาศเปิดใช้งาน "ChulaWiFi"

ประกาศยกเลิก Nirasnet-S วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน "ChulaWiFi" อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 สามารถอ่านคู่มือการใช้งานได้ที่นี้
วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi

ระบบเมลจุฬาฯ ใช้งานได้ปกติแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ CUNET

ขณะนี้ระบบ email ของจุฬาฯ กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ รวมทั้งขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อ email ลวงให้ส่ง username+password กลับ หรือให้กรอก username+password บน website ที่ลวงให้เชื่อว่าเป็นหน้าบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (ตัวอย่างเช่น อ้างว่าส่งมาจากผู้ดูแลระบบ แจ้งว่า Quota ของท่านเต็ม, email ของท่านกำลังจะใช้ไม่ได้, ท่านทำผิดกฏระเบียบ ฯลฯ) เมื่อผู้ประสงค์ร้ายนำ username+password ของท่านไปส่ง spam mail จะส่งผลกระทบกับการใช้งานระบบ email โดยรวมของมหาวิทยาลัย

ไม่สามารถใช้งาน รับ-ส่ง เมล ภายนอกได้ชั่วคราว

เรียนผู้ใชับริการ CUNET

ขณะนี้ไม่สามารถใช้งาน รับ-ส่ง เมล ภายนอกได้ชั่วคราว เนื่องจากช่วงวันหยุด (25-26 พฤษภาคม 2556) ที่ผ่านมา มีการส่ง spam ออกไปด้วย account ของจุฬาฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้บางแห่ง block การรับ-ส่ง เมลจากจุฬา  ขณะนี้ ทางสำนักฯ กำลังดำเนินการแก้ไข

หมายเหตุ ท่านยังคงรับ-ส่ง เมล ด้วย email ของจุฬา  (@chula.ac.th) ได้ปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวก

- Help@Chula.ac.th

หน้า