ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระวังเมลหลอกลวง

 ระวังเมลหลอกลวง

แจ้งเตือน SPAM Mail ที่อ้างว่าส่งมาจาก support@chula.ac.th 
หัวข้อ Upgrade Your WebMail 
โดนแนบลิงค์ซึ่งอาจเป็น Phishing หรือเว็บไซต์หลอกลวง 
โดยอ้างว่ามีการอัพเกรดเว็บเมล แต่จริงๆแล้วเป็นการหลอกเอาข้อมูล  

โปรดอย่าหลงเชื่ออีเมลดังกล่าว

หน้า