ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย

 ประกาศปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย  ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 06:30 - 07:00  ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตออกไปข้างนอกจุฬาฯได้  จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศปรับปรุงระบบ Network ระหว่าง อาคารจามจุรี 9 – อาคารมหิตลาธิเบศร

 ประกาศปรับปรุงระบบ Network ระหว่าง อาคารจามจุรี 9 – อาคารมหิตลาธิเบศร

เนื่องด้วยทางสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบ Network ระหว่าง อาคารจามจุรี 9 – อาคารมหิตลาธิเบศร ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 18:00 น. ถึง 24:00 น. ส่งผลให้ระบบ Network และระบบงานดังต่อไปนี้ ไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้

  1. LessPaper
  2. Blackboard
  3. Echo360
  4. EDMS (ระบบบริหารจัดการด้านการลา และระบบบริหารกายภาพ)
  5. เว็บสารสนเทศภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขอเชิญนิสิต บุคลากร ชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การรับมือภัยคุกคาม จากโปรเเกรมเรียกค่าไถ่ Ransomware”

Ransomware เป็นมัลแวร์ที่เข้าสู่เครื่องผู้ใช้โดยช่องทางต่างๆ เช่น ไฟล์จากอีเมล ไฟล์รูปภาพ และอื่นๆ โดย ransomware จะเข้ารหัสข้อมูลผู้ใช้งาน หรือล็อคหน้าจอของเครื่อง ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ จากนั้นแฮกเกอร์จะเรียกค่าไถ่โดยให้จ่ายเงิน เพื่อแลกกับข้อมูลของผู้ใช้งาน
จึงเรียนเชิญนิสิต บุคลากรจุฬาฯ และสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ สายสนับสนุน วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การรับมือภัยคุกคาม จากโปรเเกรมเรียกค่าไถ่ Ransomware” เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ransomware ได้

ในวันพุธที่ 15 ก.พ.2560 เวลา 8.30-11.00น. ณ หอประชุมจุฬาฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

 ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 17:00 น. ถึงวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 8:00 น.
ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งาน ระบบลา ระบบจองห้อง ในช่วงเวลาดังกล่าว

 

ประกาศปิดปรับปรุงระบบเมลนิสิต

 ประกาศปิดปรับปรุงระบบเมลนิสิต

ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. 
เพื่อปรับปรุงระบบ ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเมลนิสิต ในช่วงเวลาดังกล่าว

หน้า