ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบอีเมลนิสิต (ระบบใหม่)

 

ระบบอีเมลนิสิต (ระบบใหม่)

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการย้ายอีเมลนิสิตขึ้นระบบ Office365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอีเมลนิสิตและให้สามารถอีเมลใช้งานร่วมกับบริการต่างๆบน Office365 ได้ โดย

1. นิสิตทุกคนสามารถใช้งานอีเมล Office365 ได้ ตั้งแต่วันที่ 13  มิถุนายน 2562 ผ่าน url https://office.com  ใช้ username คืออีเมลของนิสิต และ password เป็นรหัสผ่าน cunet 
โดยตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน เมลทุกฉบับที่ส่งมาหานิสิตจะถูกส่งมาที่ อีเมล Office365 และนิสิตที่ต้องการสร้าง address book ใหม่จะต้องสร้างที่อีเมล Office365  เท่านั้น

2. เมลที่ส่งมาหานิสิตระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2562 อาจจะยังอยู่บนอีเมลระบบเดิม ระบบจะทยอยย้ายเมลดังกล่ามาอยู่ที่อีเมล Office365 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

3. นิสิตยังสามารถเข้าอีเมลระบบเดิมเพื่อตรวจสอบเมลที่ส่งมาหาระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน ได้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 หลังจากนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลระบบเดิมได้อีกต่อไป

 

<คู่มือการเข้าใช้และการตั้งค่า>

 

หน้า