บริการโปรแกรม Adobe

บริการโปรแกรม Adobe

โปรแกรมของบริษัท adobe ดังนี้

 
Windows 32-bit
Windows 64-bit / MAC OS
1
Acrobat DC
Acrobat DC
2
Audition CS6
After Effects CC (2017)
3
Bridge CC (2017)
Animate CC
4
Dreamweaver CC (2017)
Audition CC (2017)
5
Extendscript Toolkit CC
Bridge CC (2017)
6
Extension Manager CC
Character Animator CC (Beta)
7
Fireworks CS6
Dreamweaver CC (2017)
8
Flash Builder Premium
Extendscript Toolkit CC
9
Flash Professional CS6
Extension Manager CC
10
Fuse CC (Beta)
Fireworks CS6
11
Gaming SDK 1.4
Flash Builder Premium
12
Illustrator CC (2017)
Fuse CC (Beta)
13
InCopy CC (2017)
Gaming SDK 1.4
14
InDesign CC (2017)
Illustrator CC (2017)
15
Lightroom 5
InCopy CC (2017)
16
Photoshop CC (2017)
InDesign CC (2107)
17
Prelude CS6
Lightroom CC (2015)
18
-
Media Encoder CC (2017)
19
-
Muse CC (2017)
20
-
Photoshop CC (2017)
21
-
Prelude CC (2017)
22
-
Premiere Pro CC (2017)
23
-
Project Felix
24
-
Scout CC
25
-
SpeedGrade CC (2015)

 

เงื่อนไขการใช้งาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำข้อตกลงกับบริษัท adobe ซึ่งการทำข้อตกลงดังกล่าวทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัท adobe ดังนี้

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
การขอใช้

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถโหลดโปรแกรมได้ที่ https://www.it.chula.ac.th/adobe
หากหน่วยงานใดประสงค์ใช้งานให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบฟอร์ม Word | PDF ส่งมายังสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ