แบบฟอร์มแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AttachmentSize
Microsoft Office document icon แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนพัฒนา วิชาการ จุฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 255230.5 KB
Microsoft Office document icon แบบเสนอโครงการ (Proposal) ในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 255345 KB
Microsoft Office document icon แผนการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิด และมีผลกระทบต่อ Output/Outcome/Impact ในระดับสูง-สูงมาก ในปีงบประมาณ 255188.5 KB
Microsoft Office document icon แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 244.5 KB
PDF icon แนวปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-255584.25 KB
Microsoft Office document icon แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ 1(ดาวน์โหลด)44.5 KB
PDF icon คู่มือ ERP การบริหารแผนพัฒนาวิชาการ 2551-2555185.06 KB
PDF icon แนวทางในการบริหารโครงการในแผนพัฒนาวิชาการ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)63.78 KB
Microsoft Office document icon แบบสรุปสาระสำคัญ41 KB
PDF icon ตัวอย่างแนวทางการเขียน249.52 KB