ปัญหาการใช้งานอีเมลบุคลากร

จะทราบขนาด Mail box ได้อย่างไร

สัญลักษณ์ รูปเฟือง มุมขวามือบน (setting/การตั้งค่า) - เลือก Options/ตัวเลือก

การตั้งค่าการกรองจดหมาย (Inbox Rule)

การตั้งค่าการกรองจดหมาย (Inbox Rules)

เมื่อต้องการกรองหรือคัดแยกจดหมายในกรณีที่ส่งมาจากบุคคลหนึ่งไปเก็บในโฟลเดอร์ที่ต้องการ โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเมลมาถึง

ตัวอย่าง ต้องการคัดแยกจดหมาย ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายฯ ที่ส่งมาจาก cupayroll ไปเก็บยังโฟลเดอร์ cupayroll

1. Setting เลือก options

 

2. หัวข้อ Organize email เลือก Inbox rules คลิก + เลือก Move message from one to a folder...

การเพิ่มเมลหน่วยงาน (shared mailbox) สำหรับ Android

  1. ชื่ออีเมลหน่วยงาน รหัสผ่าน CUNET ส่วนบุคคลของท่านเอง แล้วกด Manual Setup

การตั้งค่า forward ไปยังอีเมลอื่น

การตั้งค่า forward

โปรดใช้ Internet Explorer เท่านั้นในการตั้งค่า

1. setting -> options

 

หน้า

Subscribe to RSS - ปัญหาการใช้งานอีเมลบุคลากร