นิสิต

ข้อควรปฏิบัติ
  1. ​เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ทดสอบรหัสผ่านเมนู Reset Password ก่อน

  2. แนะนำให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และตั้งคำถาม-คำตอบ เพื่อกรณีลืมรหัสในภายหลัง รหัสผ่านต้องไม่เกิน 16 หลัก

  3. ไม่ควรเปลี่ยนรหัสผ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกในเวลาติดกัน ควรเว้นระยะเวลา 20 นาที

  4. หากเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้ทดสอบเข้า Reset Password อีกครั้งเพื่อแน่ใจว่าใช้งานได้จริง

  5. หากไม่สามารถเข้าระบบของสำนักงานการทะเบียน สำหรับบันทึกข้อมูลลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ (จท.19/จท.20) โปรดติดต่อสำนักงานการทะเบียน โทร. 0-2218-0016

ทดสอบรหัสผ่าน

1. ทดสอบเข้าระบบ Reset Password

2. ทดสอบระบุตัวตนการใช้อินเตอร์เน็ต

 

 CUNET Account

คำแนะนำ

1. เปลี่ยนรหัสผ่าน และเปิดการใช้งานคำถามพร้อมตั้งคำถาม-คำตอบ

2. username สำหรับนิสิตคืออะไร

3. ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร

4. นิสิตจะทราบอีเมลได้อย่างไร

5. นิสิตจะเข้าเมลได้อย่างไร


 รหัสผ่านที่นิสิตจะได้รับสามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

2. บริการระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Blackboard

3. บริการเครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi