อีเมลนิสิต

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการย้ายอีเมลนิสิตขึ้นระบบ Office365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอีเมลนิสิตและให้สามารถอีเมลใช้งานร่วมกับบริการต่างๆบน Office365 ได้ โดย

1. นิสิตทุกคนสามารถใช้งานอีเมล Office365 ได้ ตั้งแต่วันที่ 13  มิถุนายน 2562 ผ่าน url https://office.com  ใช้ username คืออีเมลของนิสิต และ password เป็นรหัสผ่าน cunet 
โดยตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน เมลทุกฉบับที่ส่งมาหานิสิตจะถูกส่งมาที่ อีเมล Office365 และนิสิตที่ต้องการสร้าง address book ใหม่จะต้องสร้างที่อีเมล Office365  เท่านั้น

2. เมลที่ส่งมาหานิสิตระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2562 อาจจะยังอยู่บนอีเมลระบบเดิม ระบบจะทยอยย้ายเมลดังกล่ามาอยู่ที่อีเมล Office365 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

3. นิสิตยังสามารถเข้าอีเมลระบบเดิมเพื่อตรวจสอบเมลที่ส่งมาหาระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน ได้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 หลังจากนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลระบบเดิมได้อีกต่อไป

 

 


 

อีเมลนิสิต
เลขประจำตัวนิสิตขึ้นต้น 50-59
Student ID begin with "50" - "59"
firstname.l@student.chula.ac.th
เลขประจำตัวนิสิตขึ้นต้น 60 เป็นต้นไป
Student ID begin with "60" "61" "62"
6034567890@student.chula.ac.th
นิสิตจะทราบอีเมลตนเองได้อย่างไร ?

 How to Sign-in on Webmail

1. Go to URL : https://login.microsoftonline.com

2. Username : your email@student.chula.ac.th

3. Password : CUNET Account (password login reg.chula) New Student Academic Year 2019 Get Password Click Here

 

 How to verify ?

First sign in you'll need authentication phone

1. click "Next"

 

2. click "Set it up now"

 

3. choose Thailand (+66) and type your phone number then click "text me"

 

4. verification code will sent to your phone then type code and click "verify"

 

5. click "finish"

 

 How to entry mailbox ?

1. click icon Outlook

 

2. first time choose display language and time zone (for thailand choose UTC+07:00)

 

3. your mailbox

 Setup Student Email on Mobile Device

Microsoft Outlook (Recommend) for use regularly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Setup on MS Outlook 

1. Open Microsoft Outlook first time (If already another account go to File > Add Account) type your email@student.chula.ac.th

 

2. type your password (check "Remember my credentials" optional)

 

3. finish click "OK"

 

Done.

 Setup on MacOS 

1. System Preferences > Internet Account

 

2. Add then select "Exchange"

 

3. type your name and email

 

4. click "Sign In"

 

5. type your password

 

6. choose option to use

 

Done.

 Setup on Other