ทดสอบความเร็วเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมายเลขไอพีของคุณที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อนี้คือ
Your IP address (as seen by server) is
54.147.29.160
การเชื่อมต่อนี้มาจากประเทศ/
Your connection is originated from country.