วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ NirasNet-S

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ NirasNet-S บน Windows 7

1. กดปุ่ม Start ไปที่ Control Panel -> Network and Sharing Center

หรือกดไอคอน  จะมีหน้า Wireless Network Connection ขึ้นมาจากนั้นกด Open Network and Sharing Center

2.เมื่อเข้าหน้า Network and Sharing Center ให้กด Manage wireless networks

3. จากนั้นกดปุ่ม Add เพื่อสร้าง Network ตัว NirasNet-S

 

4. เลือก Manually create a network profile

5. เมื่อเข้ามาที่หน้า Manually connect to a network profile จากนั้นปรับรายละเอียดดังนี้

  • ตั้งชื่อในช่อง Network name  ตัวอย่าง NirasNet-S
  • เลือก Security type  เป็น WPA2-Enterprise
  • เลือก Encryption type เป็น AES
  • กดปุ่ม Next

6. ต่อมาให้กด Change connection settings จะเข้ามาในหน้า Wireless Networks Properties

7. ในหน้า Wireless Networks Properties เลือก Security ให้ยกเลิก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on

คำเตือน ถ้าเลือก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on เป็นการบันทึกรหัสผ่านไว้  หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเกิดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้อื่นยืมใช้  อาจมีผลทำให้มีคนแอบนำรหัสผ่านไปใช้ได้  ซึ่งผลเกิดกับผู้บันทึกรหัสผ่าน ถ้าเกิดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

8. จากนั้นกดปุ่ม Settings

9. ในหน้า Protected EAP Properties ให้ยกเลิก Validate server certificate กดปุ่ม Configure…

10. จะขึ้นหน้า EAP MSCHAPv2 Properties ให้ยกเลิก Automatically user my Windows logon name and password (and domain if any) แล้วกดปุ่ม OK

11. จากนั้นกลับมาที่หน้า Wireless Networks Properties กดปุ่ม Advanced settings

12. หน้า Advanced settings ให้ปรับตัวเลือกจาก User or computer authentication มาเป็น User authentication แล้วกดปุ่ม OK

13. กดปุ่ม Close

14. จากนั้นทดลองใช้งานโดยกดไอคอน  จะมีหน้า Wireless Network Connection ขึ้นมากดเลือก NirasNet-S ที่สร้างไว้แล้วกดปุ่ม Connect

15. จะขึ้นหน้า Windows Security ให้ใส่รหัสผ่าน CUNET จากกดปุ่ม OK

16. ในครั้งแรกของการ Connect Network จะขึ้นหน้า Windows Security Alert ให้กดปุ่ม Connect

17. รอ Connect Network ถ้า Connect Network สำเร็จจะขึ้น

 

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ NirasNet-S บน Iphone/iPad

1. กดปุ่ม Settings

2. เมื่อเข้าหน้า Settings ไปที่ Wi-Fi

3. จากนั้นมาหน้า Wi-Fi Networks กดเลือก NirasNet-S

4. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Join

5. ตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Accept

6. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ NirasNet-S บน Android

1. กดปุ่ม Settings

2. เมื่อเข้าหน้า Settings กดเลือก wireless and network

3. จากนั้นมาหน้า wireless and network กดเลือก Wi-Fi settings

4. มาหน้า Wi-Fi Networks กดเลือก NirasNet-S

5. มาหน้า NirasNet-S ตรวจสอบ EAP method ให้เลือก PEAP จากนั้นเลือนลงมา

6. จะมีช่องใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Save

7. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ NirasNet-S บน MAC

1. ไปที่หน้า System Preferences กดปุ่ม Network

2. จะเข้ามาหน้า Network ไปที่ Network Name กดค้นหา Network

3. จากนั้นจะมีตัวเลือกให้เลือก NirasNet-S

4. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Join

5. จะมีหน้า Verify Certificate ให้กดปุ่ม Show Certificate

6. ตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Continue

7. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้