โปรแกรม MATLAB 2018a

โปรแกรม MATLAB เวอร์ชัน 2018a แบบ Campus License สำหรับนิสิต บุคลากร และอาจารย์ จุฬาฯ

จัดหาและดำเนินการให้บริการโดยความร่วมมือกันระหว่าง 4 คณะ ได้แก่

1)คณะวิศวกรรมศาสตร์

2)คณะแพทยศาสตร์

3)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

4)คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

วิธีการใช้งาน

นิสิต บุคลากร และ อาจารย์ ของจุฬาฯ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MATLAB 2018a

โดยใช้รหัสผ่าน CUNET

หากดาวน์โหลดจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องเชื่อมต่อ VPN ก่อนจึงดาวน์โหลดได้

ได้ที่นี่   <<ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม>>

และดูรายละเอียดการติดตั้งได้ที่

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2

เบอร์ติดต่อ 02 218 6385

Email itecc@eng.chula.ac.th 

 

คณะวิทยาศาสตร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ชั้น 4  

เบอร์ติดต่อ 02 218 5017 

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ห้องปฏิบัติการทางการเงิน  อาคารมหิตลาธิเบศร  ชั้น 11  

เบอร์ติดต่อ 02 218 5688

 

คณะแพทยศาสตร์

อาคารหอสมุด ชั้น 1, 4

เบอร์ติดต่อ 02 256 4266

 

คณะนอกเหนือจากข้างต้นสามารถติดต่อ 

บริษัท TechSource Systems (Thailand) Co., Ltd เบอร์ติดต่อ 02-260-6080-1