บริการ Google Apps


G Suite for Education(หรือ Google Apps)  สำหรับนิสิต และบุคลากรจุฬาฯ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่น ๆ บน Cloud

สามารถใช้บริการ ต่าง ๆ ได้ดังนี้

Classroom: ชุดเครื่องมือการสร้างและเก็บงานสำหรับการเรียนการสอน

Docs, Sheets, Slides :ชุดเครื่องมือสร้างเอกสารออนไลน์

Drive: บริการแชร์ไฟล์ และเข้าถึงเอกสารออนไลน์

Sites: ชุดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์
Google+,Google Groups : บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
 
ยกเว้นบริการ Mail ทั้งในชื่อ @g.chula.edu และ @chula.ac.th จะไม่สามารถใช้รับ-ส่งได้ แต่ยังคงเข้าถึงข้อมูลอีเมลเดิมได้เท่านั้น
 
การใช้งานเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ Google
 
Google Apps >> Link
 
 

วิธีการใช้งานเบื้องต้น


ขั้นตอนการเข้าใช้งาน G Suite for Education
 

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Single Sign On บนระบบ G Suite Education ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถล็อคอินเข้าใช้งาน โดยใช้ Username และ Password  เดียวกันกับ Office365 for Education เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  มีรูปแบบการเข้าใช้งาน username เป็นอีเมล์จุฬา และรหัสผ่าน CUNET

บุคลากรและนิสิตในจุฬาฯ สามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ Microsoft Office 365 และ G Suite for Education ผ่านล็อกอินเพียงครั้งเดียวด้วย SSO หรือ Single Sign-On เป็นกระบวนการยืนยันตัวตนและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวในทุกๆ บริการ เพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อบริการต่างๆ ผู้ใช้ไม่ต้องจำข้อมูลเข้าระบบและรหัสผ่านหลายๆ ตัว เพราะใช้การเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว โดยมีวิธีเข้าใช้งานดังนี้

1. เข้าใช้งานผ่าน URL  https://apps.google.com/user/hub

ระบบจะเปลี่ยนหน้า Login อัตโนมัติไปที่ Microsoft Office 365 หลังจาก Login โดยใช้ Username คือ Email จุฬาฯ และรหัสผ่าน CUNET ได้แล้วจะเข้าหน้า G Suite  ให้เอง และสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ได้

2. เข้าใช้งานผ่าน URL https://portal.office.com  หรือ https://login.microsoftonline.com

ผู้ใช้กรอกอีเมล์ของจุฬาฯ  @chula.ac.th   หรือ @student.chula.ac.th

   หรือ @alumni.chula.ac.th (สำหรับนิสิตที่จบปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)

 
 
ช่อง Password ให้กรอกรหัสผ่าน CUNET
 
 
เมื่อล็อกอินเข้ามาได้แล้ว ท่านจะพบกับหน้าแรกของ Microsoft Office 365 
 
 
 
คลิกไอคอนเมนูด้านซ้าย เพื่อเลือกบริการต่างๆ หรือเลือก All Apps อาจจะเข้าลิงก์บริการต่างๆ ของ Google หลังจาก Login เข้าสู่ระบบได้แล้ว
 

 

 
บริการสำหรับนิสิตเก่า
นิสิตเก่าที่จะได้รับสิทธิ์การใช้ Office 365 คือนิสิตที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2560 เป็นต้นไป
 
Username จะใช้อีเมลนิสิตที่เคยได้รับ แต่ชื่อท้ายจะเปลี่ยนไปเป็น @alumni.chula.ac.th (เช่น เดิม somchai.s@student.chula.ac.th จะเปลี่ยนไปเป็น somchai.s@alumni.chula.ac.th)
Password จะเป็นรหัสผ่านครั้งสุดท้ายเมื่อตอนเข้าระบบ reg chula หากจำรหัสนี้ไม่ได้สามารถคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน" จากหน้าเว็บในการ login ของ office365 (ในส่วนรหัสผ่านนี้ทางไอทีไม่ได้เป็นผู้ดูแลแล้ว)
 
อนึ่ง นิสิตเก่าสามารถเข้าใช้บริการ office 365 ได้แบบออนไลน์เท่านั้น แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์โหลดโปรแกรมติดตั้งในเครื่องส่วนตัว

 

คู่มือ/วิธีการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆของ Google Apps

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีบริการสอนการใช้งานและไม่มีคู่มือการใช้งาน

ท่านสามารถอ่านคู่มือการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของกูเกิล

ภาษาอังกฤษ  http://learn.googleapps.com/