เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างไร

เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างไร

เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างไร

กรณีที่จำรหัสผ่านปัจจุบันได้ แต่ต้องการเปลี่ยนใหม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบ CUNET Account Management

คลิกไอคอนนี้ที่หน้าเว็บไอที www.it.chula.ac.th

ทำการ log in เข้าระบบ

 

คลิกเมนู change password

 

!!! คำแนะนำเพิ่มเติม !!!

โปรดเปิดใช้งานคำถาม-คำตอบ โดยเลือกคำถามและระบุคำตอบไว้

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน จะสามารถรีเซ็ตรหัสได้ด้วยตนเองผ่านเมนู "ลืมรหัสผ่าน"

 

รูปแบบปัญหา: