ปัญหาเข้าใช้งานบน Chrome ไม่ได้

ปัญหาเข้าใช้งานบน Chrome ไม่ได้

ปัญหาเข้าใช้งานบน Chrome ไม่ได้

หากใช้งานอีเมลนิสิตด้วย Chrome อาจพบหน้าจอปรากฎข้อความ Alternate HTML content should be placed here. This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash หมายถึง flash ถูกปิดไว้ ต้องทำการเปิดก่อน

อนุญาตให้เว็บไซต์เล่นวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเกม Flash

อนุญาตให้ Flash ทำงานในเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือเท่านั้น บางเว็บไซต์อาจใช้ Adobe Flash Player เพื่อก่อความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์

ระบบจะไม่บันทึกการตั้งค่า Flash เมื่อคุณออกจาก Chrome และครั้งถัดไปที่เปิด Chrome คุณจะต้องอนุญาตให้ Flash ทำงานในเว็บไซต์ที่ได้เพิ่มไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

  1. เมื่อเข้าชมหน้าเว็บที่คุณเชื่อถือซึ่งมีเนื้อหา Flash ให้คลิกคลิกเพื่อเปิดใช้ Adobe Flash Player
  2. คลิกอนุญาต

เว็บไซต์ต้องใช้ Flash จึงจะทำงานได้

หากเว็บไซต์ไม่ทำงาน คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ Flash ทำงาน

  1. ที่ด้านซ้ายของที่อยู่เว็บ ให้คลิก "ล็อก" ล็อก หรือ "ข้อมูล" ดูข้อมูลเว็บไซต์
  2. คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์ที่ด้านล่าง
  3. ในแท็บใหม่ ทางด้านขวาของ "Flash" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น อนุญาต
  4. กลับไปที่เว็บไซต์และโหลดหน้าเว็บซ้ำ