คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

CUNET

รหัสผ่านต้องไม่เกิน 16 หลัก

โหลดฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์ (สําหรับบุคคลากร)

ได้จากหน้าเว็บ IT (เมนู คู่มือและเอกสาร)
 
หัวข้อที่ 7. บริการอินเตอร์เน็ต
 
ส่งแบบฟอร์ผ่านระบบ ITSM

เลือกสร้างคําร้องขอใช้บริการ 

เลือกประเภทบริการ 7. บริการอินเตอร์เน็ต
 
เลือกชื่อบริการ ขอใช้บริการ
 

ลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร

บุคลากร ลืมรหัสผ่าน

บุคลากรสามารถขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้ 2 ช่องทาง

 1. ติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. โดยไม่ปิดพักเที่ยง จะสามารถรีเซ็ตรหัสและพร้อมใช้งานได้ทันที
 2. ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่าน" และส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ ITSM (https://support.it.chula.ac.th) ประเภทบริการเลือก "7. ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต" ชื่อบริการเลือก "ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน" เจ้าหน้าที่จะดำเนินการและส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังหน่วยงานทางไปรษณีย์มหาวิทยาลัยภายใน 3 วันทำการ

 

นิสิต ลืมรหัสผ่าน

นิสิตสามารถขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้ 2 ช่องทาง

 1. ติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. โดยไม่ปิดพักเที่ยง จะสามารถรีเซ็ตรหัสและพร้อมใช้งานได้ทันที
 2. หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีเอกสารดังนี้
  1. ​หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต
  3. แสดงบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาแทน

​นำเอกสารมาติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามข้อ (1)

 

CUNET account สำหรับนิสิต

CUNET account สำหรับนิสิตปี 2562 เป็นต้นไป

CUNET account คือบัญชีผู้ใช้ของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Username คือเลขประจำตัวนิสิต เช่น เลขประจำตัวนิสิต 6234567890 Username ก็จะเป็น 6234567890

Password คือที่ได้รับเพื่อใช้เข้าระบบลงทะเบียน (www.reg.chula.ac.th)

 

ข้อควรปฏิบัติ
 1. ​เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ทดสอบรหัสผ่านเมนู Reset Password ก่อน

 2. แนะนำให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และตั้งคำถาม-คำตอบ เพื่อกรณีลืมรหัสในภายหลัง รหัสผ่านต้องไม่เกิน 16 หลัก

 3. ไม่ควรเปลี่ยนรหัสผ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกในเวลาติดกัน ควรเว้นระยะเวลา 20 นาที

 4. หากเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้ทดสอบเข้า Reset Password อีกครั้งเพื่อแน่ใจว่าใช้งานได้จริง

 5. หากไม่สามารถเข้าระบบของสำนักงานการทะเบียน สำหรับบันทึกข้อมูลลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ (จท.19/จท.20) โปรดติดต่อสำนักงานการทะเบียน โทร. 0-2218-0016

ทดสอบรหัสผ่าน

1. ทดสอบเข้าระบบ Reset Password

2. ทดสอบระบุตัวตนการใช้อินเตอร์เน็ต

 

CUNET account สำหรับนิสิตก่อนปี 2562

CUNET account คือบัญชีผู้ใช้ของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Username คือเลขประจำตัวนิสิต แต่ใช้เพียง 8 ตัวแรกเท่านั้น เช่น เลขประจำตัวนิสิต 6134567890 Username ก็จะเป็น 61345678 (โดยไม่มี 2 ตัวท้าย)

Password คือที่ได้รับเพื่อใช้เข้าระบบลงทะเบียน (www.reg.chula.ac.th)

 

การใช้บริการต่าง ๆ

นิสิตสามารถใช้ CUNET account กับบริการของมหาวิทยาลัย, บริการไอที และระบบต่าง ๆ เช่น

 1. ระบบลงทะเบียนเรียน ของสำนักงานการทะเบียน (www.reg.chula.ac.th)

 2. ระบบอีเมลนิสิต (https://webmail.student.chula.ac.th)

 3. ระบบ Blackboard (https://blackboard.it.chula.ac.th)

 4. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ChulaWiFi

 5. ระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ด้วยโปรแกรม Cisco AnyConnect

 6. บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ได้แต่ SPSS, Trend Micro, MATLAB

 7. บริการออนไลน์ (Cloud) ได้แต่ Office 365 for Education, Google G-Suite for Education

 

ถ้าจบแล้วจะมี account หรือไม่

เมื่อจบการศึกษาแล้ว

สำนักงานการทะเบียนจะส่งข้อมูลมายังไอที

เพื่อ lock account จะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้

และเมื่อรับปริญญาเสร็จสิ้นจะดำเนินการลบ account หากต้องการข้อมูลนิสิต, ผลการศึกษา ฯลฯ ให้ติตต่อสำนักงานการทะเบียนโดยตรง

 

 

CUNET account สำหรับบุคลากร

CUNET account สำหรับบุคลากร

CUNET account คือบัญชีผู้ใช้ของนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Username คือ 8 ตัวอักษรโดยใช้นามสกุลตัวแรกและตามด้วยชื่อ เช่น ชื่อ Somchai Jaidee Username ก็จะเป็น jsomchai

Password คือที่ได้รับแจ้งในใบแจ้งข้อมูล (หรือตัวเดียวกันกับที่ใช้ระบบอีเมล, อินเตอร์เน็ต)

 

ขอใช้ CUNET account

แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต (สำหรับบุคลากร)

ส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ ITSM สร้างคำร้องขอใช้บริการ

 

การใช้บริการต่าง ๆ

บุคลากรสามารถใช้ CUNET account กับบริการของมหาวิทยาลัย, บริการไอที และระบบต่าง ๆ เช่น

 1. ระบบอีเมล

 2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ChulaWiFi

 3. ระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ด้วยโปรแกรม Cisco AnyConnect

 

เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างไร

เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างไร

กรณีที่จำรหัสผ่านปัจจุบันได้ แต่ต้องการเปลี่ยนใหม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบ CUNET Account Management

คลิกไอคอนนี้ที่หน้าเว็บไอที www.it.chula.ac.th

ทำการ log in เข้าระบบ

 

คลิกเมนู change password

 

!!! คำแนะนำเพิ่มเติม !!!

โปรดเปิดใช้งานคำถาม-คำตอบ โดยเลือกคำถามและระบุคำตอบไว้

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน จะสามารถรีเซ็ตรหัสได้ด้วยตนเองผ่านเมนู "ลืมรหัสผ่าน"

 

ปัญหาการใช้งานอีเมลบุคลากร

Mailbox เต็ม

mailbox เต็มควรทำอย่างไร
ลดขนาด mailbox ควรทำอย่างไร
keyword ที่แท้จริงคือการ ลบเมล เราจะเลือกลบเมลได้อย่างไรบ้าง
มีคำแนะนำ 4 ข้อเบื้องต้นในการเลือกลบเมลผ่านเว็บเมล ดังต่อไปนี้
1. ลบเมลเก่า
เพื่อให้ง่ายในการลบเมลเก่าจะเรียงให้เมลเก่าอยู่บน

2. ลบเมลที่ส่งแล้ว
หากต้องการลบทั้งหมดใน sent item


3. ลบเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ จะเรียงให้ขนาดใหญ่อยู่บน


วิธีการ 3 แบบที่ได้กล่าวไปแล้ว จะแสดงผลในแต่ละโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ แน่นอนหากเรามีโฟลเดอร์อื่น ๆ อีกก็คงต้องทำกระบวนการเหล่านี้ซ้ำ ๆ ในทุกโฟลเดอร์ และเมื่อสุดท้ายแล้วเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการตามไปลบเมลใน delete item ด้วยไม่อย่างนั้นพื้นที่ว่างก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด


4. ลบเมลใน delete item


หากต้องการเลือกเมลด้วยเงื่อนไขอื่นที่ขั้นสูงกว่านี้ ต้องพึ่งโปรแกรม mail client ต่าง ๆ เช่น Microsoft Outlook , Thunderbird ซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นจะสามารถช่วยให้เลือกเมลได้มากขึ้นเช่น ระบุช่วงเวลา (เมลเก่ากว่า 1 ปี), ระบุขนาด (ใหญ่กว่า 5000KB) ทั้งยังเลือกให้แสดงผลทั้ง mailbox เลยก็ทำได้โดยไม่ต้องเลือกทีละโฟลเดอร์

 1. ชื่ออีเมลหน่วยงาน รหัสผ่าน CUNET ส่วนบุคคลของท่านเอง แล้วกด Manual Setupการใช้บริการส่งอีเมล

 • สามารถส่งเมลขนาดไม่เกิน 30 MB ต่อฉบับ สำหรับบุคลากร
 • สามารถส่งเมลขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อฉบับ สำหรับนิสิต

สัญลักษณ์ รูปเฟือง มุมขวามือบน (setting/การตั้งค่า) - เลือก Options/ตัวเลือก

 
จะพบหัวข้อ Mailbox Usage/การใช้กล่องจดหมาย

เปิดเมลหน่วยงานได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 add shared folder

คลิกขวาที่ชื่อ mailbox ของส่วนตัว เลือก add shared folder

 

พิมพ์ชื่ออีเมลของหน่วยงาน กด search

 

จะปรากฎชื่ออีเมลหน่วยงาน กด add

 

อีเมลหน่วยงานจะถูกเพิ่มแยกต่างหากจาก mailbox ส่วนตัว

 

ข้อดีสำหรับวิธีนี้ สามารถตรวจสอบอีเมลส่วนตัว กับ หน่วยงานได้ในเวลาเดียวกัน

 


วิธีที่ 2 open another mailbox

คลิกที่ชื่อส่วนตัว เลือก open another mailbox

 

พิมพ์ชื่อเมลหน่วยงาน กด search

 

ปรากฎอีเมลหน่วยงาน กด open

 

จากนั้นจะได้อีกหน้าต่างหนึ่ง แยกคนละหน้ากับเมลส่วนตัว

ข้อดีสำหรับวิธีนี้ แยกหน้าต่างของเมลหน่วยงานออกมาโดยเฉพาะ

 


 

ส่งเมลในนามหน่วยงาน

หากต้องการส่งเมลหรือตอบเมลในนามหน่วยงาน

1. ในหน้าเขียนเมล คลิกที่ more option เลือก show from

 

จะปรากฎบรรทัด from เพิ่มขึ้นมา คลิกเลือกชื่อเมลหน่วยงาน หากยังไม่มีให้เลือกครั้งแรกต้องพิมพ์ในช่อง from โดยลบชื่อเมลส่วนตัวออกก่อนแล้วพิมพ์ชื่อเมลหน่วยงาน

 

ในครั้งต่อ ๆ ไปก็จะสามารถคลิกเลือกชื่อเมลหน่วยงานได้

. .

 

กรอกรายละเอียดชื่อ, อีเมล และรหัสผ่าน

 

หน้าต่างถามรหัสผ่านให้กดเลือก Use another account

 

พิมพ์ cu\ นำหน้า login name
.

การตั้งค่าการกรองจดหมาย (Inbox Rules)

เมื่อต้องการกรองหรือคัดแยกจดหมายในกรณีที่ส่งมาจากบุคคลหนึ่งไปเก็บในโฟลเดอร์ที่ต้องการ โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเมลมาถึง

ตัวอย่าง ต้องการคัดแยกจดหมาย ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายฯ ที่ส่งมาจาก cupayroll ไปเก็บยังโฟลเดอร์ cupayroll

1. Setting เลือก options

 

2. หัวข้อ Organize email เลือก Inbox rules คลิก + เลือก Move message from one to a folder...

 

3. ใส่รายละเอียดของ rules

 1. พิมพ์ชื่อ rule ตามต้องการ เช่น CUPAYROLL
 2. คลิก select people พิมพ์อีเมลว่าส่งมาจากอีเมลใด เช่น cupayroll@chula.ac.th แล้วคลิก OK
 3. คลิก select one เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น cupayroll แล้วคลิก OK (ในกรณีที่ยังไม่มีโฟลเดอร์ที่ต้องการ สามารถสร้างใหม่โดยคลิก new folder แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์)

 

4. เมื่อสร้างเสร็จก็จะปรากฎดังภาพ หากต้องการแก้ไขหรือลบสามารถทำได้

ข้อควรระวัง

 1. rule อาจส่งผลกระทบในการรับเมลได้ ควรตรวจสอบอย่างละเอียดว่าอีเมลถูกต้องหรือโฟลเดอร์ถูกต้องหรือไม่
 2. กรณีที่มีการสร้าง rule หลายข้อให้ตรวจสอบลำดับด้วย เพราะการทำงานของ rule จะเรียงจากลำดับบนลงล่าง (สามารถเปลี่ยนลำดับได้โดยคลิก rule ที่ต้องการแล้วคลิก ลูกศรขึ้นลง)

 

การตั้งค่า forward

โปรดใช้ Internet Explorer เท่านั้นในการตั้งค่า

1. setting -> options

 

2. organize email -> inbox rules แล้วกดเครื่องหมาย + เลือกหัวข้อ Create a new rule for arriving message

 

 

3. รายละเอียดการสร้าง rule forward

 1. ตั้งชื่อ rule
 2. เลือก apply to all message
 3. เลือก redirect the message to

4. ขึ้นหน้าต่างให้ระบุอีเมลที่ต้องการ forward เมื่อระบุเสร็จแล้วกด OK (เมลที่ forward ไปจะยังคงสำเนาไว้ที่ CU Webmail)

 

 

5. คลิก save

ปัญหาการใช้งานอีเมลนิสิต

นิสิตจะทราบอีเมลตัวเองได้อย่างไร

นิสิตจะทราบอีเมลตัวเองได้อย่างไร

ตรวจสอบอีเมลตัวเองได้ 2 วิธีดังนี้

1. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากหน้ารับรหัสผ่าน ขั้นตอนเดียวกับที่นิสิตใหม่รับรหัสผ่านสำหรับใช้งาน CUNET

 

2. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (CUNET Account Management) เข้าระบบโดยใช้ username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัด 2 ตัวท้าย) password เดียวกับระบบสำนักงานการทะเบียน (Reg Chula)

 

 

 

งดบริการอีเมลบนระบบ Google

บริการ Google จะปิดการใช้งานในส่วนของอีเมล

ChulaWiFi

โปรดทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทางเว็บไซด์ www.it.chula.ac.th
คลิกไอคอน Reset Password
เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว จึงเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

Android connect ChulaWiFi

Android connect ChulaWiFi
หากพบว่าปุ่ม Connect (เชื่อมต่อ) ไม่สามารถกดได้ ให้ระบุค่า CA Certificate (ใบรับรอง) เป็น unspecified (ไม่ระบุ)

 

Office 365

ขนาดพื้นที่เท่าใด

OneDrive ให้ใช้พื้นที่ได้ไม่จำกัด (เบื้องต้นกำหนดขนาด 1TB หากใช้มากกว่านี้จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ)

ดูขนาดพื้นที่ของคุณได้โดยเข้าสู่ระบบ OneDrive แล้วทำตามวิธีดังนี้

1. คลิกที่รูปเฟือง เลือก OneDrive settings

 

2. คลิก More Settings เลือก Storage Matrics

 

3. รายงานผลการใช้พื้นที่

วิธีเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ยืนยันบัญชี

 วิธีเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ยืนยันบัญชี

1. เข้าสู่ระบบ office 365 ตามปกติ

2. ไปที่ url : https://myapps.microsoft.com

3. คลิกที่ชื่อผู้ใช้ มุมขวามือ เลือก Profile

 

4. คลิก Set up self service password reset

 

5. คลิก re-enter my password

 

6. คลิก Change แล้วระบุหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่ต้องการ หลังจาก verify แล้วกด finish

 

การเข้าใช้งาน Office 365 และ Google

การเข้าใช้งาน Office 365 และ Google
 1. เปิดเว็บไซด์ https://login.microsoftonline.com
 2. นิสิตที่เลขประจำตัวขึ้นต้น 50-59 ใช้ username ชื่ออีเมลนิสิต เช่น firstname.l@student.chula.ac.th หากเป็นบุคลากรใช้อีเมลบุคลากรเช่นกัน


  นิสิตที่เลขประจำตัวขึ้นต้น 60 เป็นต้นไป ใช้ username ชื่ออีเมลนิสิต เช่น 6034567890@student.chula.ac.th
 3. password ใช้รหัสผ่าน CUNET หรือรหัสผ่านเดียวกับระบบลงทะเบียน reg chula หากเป็นบุคลากรใช้รหัสผ่าน CUNET หรือรหัสผ่านเดียวกับอีเมล
 4. หากเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เลือกการยืนยันตัวตน 2 ช่องทาง ต้องเลือกอย่างน้อย 1 ช่องทาง
เมื่อการเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อย จะพบหน้าหลักของระบบ

 

ปัญหา Activate license เมื่อติดตั้ง Office 365

ปัญหา Activate license เมื่อติดตั้ง Office 365
ปัญหา Activate license เมื่อติดตั้ง Office 365 หากเคยติดตั้ง Office เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาแล้ว

1.  Remove Office 365 license for Subscription based installs (not Shared Computer Licensing scenarios):

To remove the Office 365 license, you must run two cscript command lines. The command lines are:

        A. Run C:\program files <x86>\Microsoft office\office15>cscript ospp.vbs /dstatus

The above command line will generate a report of the currently installed/activated license. (See Below)


NOTE: You might see multiple licenses in the /dstatus report.

        B. Make note of value for “Last 5 characters of installed product key”

        C.  Run C:\program files <x86>\Microsoft office\office15>cscript ospp.vbs /unpkey:“Last 5 of installed product key” For example: C:\program files <x86>\Microsoft office\office15>cscript ospp.vbs /unpkey:WB222 (See Below) Repeat the step above if necessary until all keys are removed.


After running the /unpkey: command line you will see a “Product Key uninstall successful” message. You can now close the Command Prompt
and open again.

 

ที่มา : https://blogs.technet.microsoft.com/odsupport/2015/05/01/how-to-reset-an-office-365-install-to-the-initial-activationinstall-state

บริการ Office 365 และ Google สำหรับนิสิตเก่า

บริการ Office 365 และ Google สำหรับนิสิตเก่า

นิสิตที่จบการศึกษา และเข้ารับปริญญาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ใช้งาน @alumni.chula.ac.th
นิสิตที่จบการศึกษาก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับสิทธิ์ครับ

อีเมลนิสิตเดิม @student.chula.ac.th เมื่อเป็นนิสิตเก่าจะเปลี่ยนเป็น @alumni.chula.ac.th

รหัสผ่านจะเป็นรหัส CUNET ที่เข้า reg chula หากลืมรหัสผ่านสามารถดำเนินการตามระบบของ Office 365 หรือ Google ได้ด้วยตนเอง

 

ปัญหา License บน MAC

Uninstall Office for Mac

You can easily uninstall Office for Mac apps such as Word, Excel, PowerPoint, OneNote, and Outlook using these instructions. You must be signed in as an administrator on the Mac or provide an administrator name and password to complete these steps.

You must be signed in as an administrator on the Mac or provide an administrator name and password to complete these steps.

Remove Office for Mac applications

 1. Open Finder > Applications.

 2. Command COMMAND +click to select all of the Office for Mac applications.

 3. Ctrl+click an application you selected and click Move to Trash.

  Move the Office apps to the trash

Remove files from your user Library folder

To remove files from your user Library folder, you'll need to first set the Finder View options.

 1. In Finder, press COMMAND +Shift+h.

 2. On the Finder menu at the top, click View > as List, and then click View > Show View Options.

 3. In the View Options dialog box, select Show Library Folder and save.

  Show library files setting in Finder View options
 4. Back in Finder, open Library > Containers and ctrl+click each of these folders and Move to Trash. Not all of these folders may be present.

  • com.microsoft.errorreporting

  • com.microsoft.Excel

  • com.microsoft.netlib.shipassertprocess

  • com.microsoft.Office365ServiceV2

  • com.microsoft.Outlook

  • com.microsoft.Powerpoint

  • com.microsoft.RMS-XPCService

  • com.microsoft.Word

  • com.microsoft.onenote.mac

 5. Warning: Outlook data will be removed when you move the three folders listed in this step to Trash. You should back up these folders before you delete them.

  Click the back arrow to go back to the Library folder and open Group Containers. Ctrl+click each of these folders if present, and Move to Trash.

  • UBF8T346G9.ms

  • UBF8T346G9.Office

  • UBF8T346G9.OfficeOsfWebHost

Remove from Dock and restart

 1. If you put any of the Office applications in your Dock, go to each one and ctrl + click > Options > Remove from Dock.

  Remove from dock

 2. Restart your Mac to complete the uninstall.

ที่มา : Uninstall Office for Mac - Office Support (https://support.office.com/en-ie/article/uninstall-office-for-mac-eefa1199-5b58-43af-8a3d-b73dc1a8cae3)

Google Apps

นิสิตที่เข้าใช้งานครั้งแรก
ให้ทำการเข้าใช้งาน Office 365 ก่อนแล้วจึงเข้าใช้ Google Apps ด้วย username password รูปแบบเดียวกันกับ Office 365

บริการ Google Apps สำหรับนิสิตเก่า

บริการ Google Apps สำหรับนิสิตเก่า

นิสิตที่จบการศึกษา และเข้ารับปริญญาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ใช้งาน @alumni.chula.ac.th
นิสิตที่จบการศึกษาก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับสิทธิ์ครับ

อีเมลนิสิตเดิม @student.chula.ac.th เมื่อเป็นนิสิตเก่าจะเปลี่ยนเป็น @alumni.chula.ac.th

รหัสผ่านจะเป็นรหัส CUNET ที่เข้า reg chula หากลืมรหัสผ่านสามารถดำเนินการตามระบบของ Google ได้ด้วยตนเอง

 

ขนาดพื้นที่เท่าใด

ขนาดพื้นที่ไม่จำกัด

ดูขนาดพื้นที่ของคุณได้โดยเข้าสู่ระบบ GDrive แล้วทำตามวิธีดังนี้ 

1. คลิกรูปเฟือง เลือก Settings

 

2. คลิก View storage details

 

3. ระบบจะรายงานขนาดพื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ไป พร้อมระบุข้อความว่า "your account at chula.ac.th can use unlimited storage"

ปัญหาด้านระบบ VPN

ปัญหาการติดตั้งบน Windows

ปัญหาการติดตั้งบน Windows

ปัญหาการติดตั้งโปรแกรม

หากพบปัญหา error ระหว่างการติดตั้งโปรแกรม ลองทำตามวิธีดังนี้

 1. ทำการ update windows ให้เป็นปัจจุบัน
 2. หยุดหรือยกเลิกการทำงานของโปรแกรม Antivirus ชั่วคราวก่อน
 3. ก่อนการติดตั้งให้คลิกขวาที่ไฟล์ติดตั้ง เลือก Run As Administrator

หากลองวิธีข้างต้นแล้วยังพบปัญหาอยู่อาจจะทำตามวิธีนี้ก่อน

ให้เปิด This PC ขึ้นมา แล้วไปที่ View ไปคลิ้กที่ Hidden items ด้วย เพื่อให้มองเห็นไฟล์หรือโฟล์เดอร์ที่ซ่อนอยู่

จากนั้น ให้ไปที่ C:\User\...จะเห็นว่ามี โฟล์เดอร์ .cisco อยู่ให้ลบโฟล์เดอร์นี้ออก

ไปที่ c:\User....\AppData\Local จะมีโฟล์เดอร์ Cisco อยู่ ลบออกเช่นกัน

หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง

 

ปัญหาการติดตั้งบน MacOS

ปัญหาการติดตั้งบน MacOS

The VPN package is greyed out (as shown in the screen capture below) due to incomplete/unclean installation of VPN client.

incomplete installation

To resolve the issue, please follow the steps below to remove the Cisco Anyconnect VPN client from your Mac OS X and re-install it again.

Note: If your Mac user account has no password (a blank password), you must give it a password before proceeding the procedures below.  Please refer to Apple support site https://support.apple.com/en-hk/HT202860#knowpassword to change your password.

 1. From Finder menu, choose Go and then click Utilities.

  Choose Go, and click Utilities

 2. Click Terminal.app App.

  Terminal app

 3. Type the following at the command prompt, press Enter, then enter Mac user account account password.

  sudo pkgutil --forget com.cisco.pkg.anyconnect.vpn

  command prompt

 

ที่มา : http://www.its.hku.hk/faq/network/remote/cannot-install-cisco-anyconnect-vpn-mac-os-x

การใช้งาน Cisco AnyConnect

การใช้งาน Cisco AnyConnect

1. เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม Cisco AnyConnect เรียบร้อยแล้วเปิดโปรแกรมใน Start Menu

หรือไอคอน 

 

 

2. หน้าต่างโปรแกรมจะปรากฎขึ้น พิมพ์ vpn.chula.ac.th ในช่องว่างแล้วกด Connect

 

 

3. หน้าต่างถัดไปให้พิมพ์ username password

 

4. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหน้าต่างโปรแกรมจะหายไป และแสดงไอคอน 

ถ้าคลิกดูสถานะจะพบหน้าต่างอีกครั้ง และแสดงสถานะการเชื่อมต่อ

 

ปัญหาด้าน Software

0xC004F035 คือ OEM 2.0 ไม่ระบุว่าเครื่องมีลิขสิทธิ์ Windows มาพร้อมตัวเครื่อง เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำข้อตกลงกับบริษัทไมโครซอฟท์ ในลักษณะ Campus Agreement ซึ่งการทำข้อตกลงดังกล่าวทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัทไมโครซอฟท์ดังนี้
ระบบปฎิบัติการ Windows โดยมีสิทธิ upgrade ระบบปฎิบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC/NB ได้ โดยมีเงือนไขว่า คอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะต้องมีระบบปฎิบัติการ Windows ที่ถูกต้อง เช่น Windows ที่เป็น pre-install แบบ OEM หรือ แบบ Full Package ก็ได้

0xC004F074 คือ เรื่องวันที่เวลาไม่เป็นปัจจุบันซึ่งรวมถึง Time zone ด้วยอาจไม่ถูกต้องคือ UTC+7

SPSS

SPSS
ทุกครั้งที่ใช้งาน SPSS จากภายนอกจุฬาฯ จะต้องทำการเชื่อมต่อ Cisco AnyConnect ก่อนเสมอ
การติดตั้งโปรแกรม SPSS โปรดศึกษาคู่มือการติดตั้งก่อน จุดสำคัญอยู่ที่การเลือกประเภท license หากเลือกผิดจะเปิดใช้งานไม่ได้

 

ปัญหาการติดตั้ง Adobe

ปัญหาการติดตั้ง Adobe
Adobe เป็นลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิ์ในการดาวน์โหลดได้นั้นจะเป็นไปตามรายชื่อที่หน่วยงานแจ้งมา
โปรดติดต่อศูนย์คอมหรือเจ้าหน้าที่ไอทีของคณะเพื่อขอรับการติดตั้งโปรแกรม
 
การติดตั้งให้ใช้ไฟล์ setup.exe โดยคลิกขวาแล้วเลือก run as administrator
หากติดตั้งไม่สำเร็จให้กดดู log จะพบข้อมูล แล้วนำเลข code error หาข้อมูลจาก google

 

หากพบปัญหาติดตั้งโปรแกรมในเครื่องที่เคยมีผลิตภัณฑ์ adobe มาก่อน

ให้ทำการแก้ปัญหาตามวิธีการนี้ https://helpx.adobe.com/creative-cloud/kb/cc-cleaner-tool-installation-problems.html

ปัญหาด้านเครือข่าย

 1. หากเป็นอุปกรณ์ mobile device สาเหตุปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ mobile device เองที่ไม่รองรับ multitasking อ่านเพิ่มเติมหัวข้อ เหตุใดระบบเครือข่ายไร้สาย NirasNet จึงหลุดบ่อย
 2. หากเป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊คและใช้เครือข่ายไร้สาย ปัญหามักเกิดจากใช้งานเครือข่าย NirasNet บริเวณที่สัญญาณค่อนข้างต่ำทำให้การเชื่อมต่อมีลักษณะติดดับ เมื่อระบบ login สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(ระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้บริการ) ซึ่งตรวจสภาพการเชื่อมต่อทุก 5 นาทีไม่พบการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ระบบฯจะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้งานต้อง login ใหม่เมื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายได้ (อาการหลุดบ่อย)

ระบบนี้เป็นระบบสำหรับเพื่อเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติ การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการ(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เก็บข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้

ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

eduroam (http://www.eduroam.org) เป็นเครือข่ายโรมมิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่ออำนวยความ สะดวกให้นิสิตและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยือนสถาบันสมาชิกสามารถใช้ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ออกให้ โดยสถาบันต้นสังกัด

อธิบายอย่างง่าย ๆ ดังนี้
1. username ของ CUNET ยกตัวอย่าง lfirst (เช่นเดียวกับตอนเข้าระบบอีเมลและระบบระบุตัวตัน) เมื่อใช้ eduroam ก็จะใช้เป็น lfirst@eduroam.chula.ac.th
 
2. eduroam คือ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งสามารถใช้ account ที่ใช้งานอยู่ของมหาวิทยาลัยตัวเอง นำไปใช้ได้เมื่อไปเยี่ยมชม, ดูงาน ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการด้วยนั้น
 
เช่น นิสิตหรือบุคลกรของจุฬาฯ ไปประชุม, เยี่ยมชม, ดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่ออยู่ที่นั้นสามารถใช้ username ดังกล่าวเชื่อมต่อกับสัญญาณชื่อ eduroam ของที่ มช. ได้เลย
หรือ
นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประชุม, เยี่ยมชม, ดูงาน ณ จุฬาฯ ก็สามารถใช้ username ของ มข. เชื่อมต่อกับสัญญาณชื่อ eduroam ในจุฬาฯ ได้
 
3. จะทราบได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยใดร่วมมือบ้าง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก http://eduroam.uni.net.th  และ http://www.eduroam.org

นิสิตใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้

นิสิตใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้

นิสิตใช้งานอินเตอร์เน็ตภายนอกไม่ได้ หากถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน

เนื่องจากไม่ได้ทำการประเมิน http://www.cas.chula.ac.th

กำหนดระยะเวลาของการระงับสิทธิ์นั้น สามารถดูรายละเอียดได้จากอีเมลแจ้งเรื่องถูกระงับสิทธิ์ฯ ที่จัดส่งไปยังอีเมลนิสิต

เมื่อครบกำหนดจะได้รับสิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตตามปกติ

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเมื่อนิสิตไม่ทำการประเมิน


ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ CU CAS

หากท่านไม่สามารถ Login เข้าระบบได้กรุณาติดต่อ สำนักบริหารวิชาการ: DAD.OAA@chula.ac.th