ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P5 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0714.pdf 22 Mar 2019 to 05 Apr 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0715.pdf 22 Mar 2019 to 30 Apr 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0622.pdf 19 Mar 2019 to 27 Mar 2019
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2 อัตรา PDF icon 25620318.pdf 18 Mar 2019 to 05 Apr 2019
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 0575-0.pdf 15 Mar 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาการสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาเอกภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0518.pdf 07 Mar 2019 to 30 Jun 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสถิติการศึกษาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0513.pdf 07 Mar 2019 to 31 May 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0514-0.pdf 07 Mar 2019 to 12 Mar 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01545 PDF icon 25620301-1-01545.pdf 01 Mar 2019 to 31 Mar 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01233 PDF icon 25620301-1-01233.pdf 01 Mar 2019 to 31 Mar 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P8 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01085 PDF icon 25620301-1- 01085.pdf 01 Mar 2019 to 31 Mar 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01090 PDF icon 25620301-1-01090.pdf 01 Mar 2019 to 31 Mar 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01102 PDF icon 25620301-1-01102.pdf 01 Mar 2019 to 31 Mar 2019
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0445.pdf
PDF icon 0445-1.pdf
25 Feb 2019 to 31 Mar 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0331.pdf 12 Feb 2019 to 28 Feb 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01383 PDF icon 25620208-01383.pdf 08 Feb 2019 to 08 Mar 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0335.pdf 05 Feb 2019 to 19 Feb 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0334.pdf 05 Feb 2019 to 19 Feb 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0333.pdf 05 Feb 2019 to 19 Feb 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0332.pdf 05 Feb 2019 to 19 Feb 2019

Pages

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน