คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware

การติดตั้งโปรแกรม Trend Micro OfficeScan

1. เปิดไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลด

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนิสิตใช้ officescan-student.msi คลิก Next >

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของบุคลากรใช้ officescan-staff.msi คลิก Next >

 

2. รอการติดตั้งจนแล้วเสร็จ คลิก Finish

 

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะมี icon แสดงการทำงาน

AttachmentSize
PDF icon install-malware.pdf156.47 KB