คู่มือการติดตั้ง Cisco AnyConnect VPN Client เพื่อเชื่อมต่อเข้าใช้งานเครือข่าย CUNET (for Android)

1. พิมพ์ชื่อโปรแกรม AnyConnect ในช่องค้นหา Play Store แล้วทำการ install
 
 
2. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแตะที่ AnyConnect
 
 
3. หน้าจอแรกของ AnyConnect แตะที่ Connection
 
 
4. แตะที่ Add New VPN Connection
 
 
5. แตะที่ Server Address
 
 
6. พิมพ์ vpn.chula.ac.th แล้วแตะ OK
 
 
7. แตะ Done
 
 
8. กลับไปหน้าแรกโดยแตะที่สัญลักษณ์
9. หน้าจอที่พร้อมเริ่มใช้งาน แตะเปลี่ยนจาก Off ให้เป็น On
 
 
10. พิมพ์ CUNET Account แล้วแตะ Connect
11. จะพบข้อความเตือน ให้แตะ I trust this application แล้วแตะ OK
 
12. หน้าจอเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ
 
 
13. เมื่อต้องการเลิกเชื่อมต่อให้แตะเปลี่ยนจาก On ให้เป็น Off
 
AttachmentSize
PDF icon AnyConnectAndroid.pdf1.78 MB