ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Thailand Internet User Profile 2018 (แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2561)

ลุ้นรับรางวัล เพียงตอบแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2561 ที่ https://www.etda.or.th/iup/

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. (ETDA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงามสัมมนา และนิทรรศการ "Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance"

ในวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://www.etda.or.th/bigchange2018/

ปิดทำการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ(สบท.) จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2561 ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 ชั้น 2 และ

โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท & สปา จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ สบท.จึงขอแจ้งปิดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-10.30 น. และ ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น.​

หน้า