การหาค่า MAC Address สำหรับลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายนิราศรัย

      Mac Address คือหมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย หมายเลขนี้จะมากับการ์ดแลน โดยการ์ดแลนแต่ละการ์ดจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน ตัวเลขเหล่านั้นจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 16 จำนวน 6 คู่ ตัวเลขเหล่านี้จะมีประโยชน์ไว้ใช้สำหรับการส่งผ่านข้อมูลไปยังต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยหมายเลข Mac Address นี้จะมีให้เห็นตามหลัง Wireless Lan Card แต่ละใบหรือตามเอกสารเกี่ยวกับ Wireless Lan Card ชนิดนั้น ซึ่งสามารถหาค่า Mac Address ได้ ดังนี้

1. สำหรับผู้ใช้ Windows 2000 และ XP

      1.1. คลิ๊กที่ปุ่ม start แล้วเลือก Run

      1.2. พิมพ์ cmd ในช่อง Open แล้วเลือก OK จะมีหน้า command prompt เปิดขึ้นมา

      1.3. พิมพ์คำสั่ง ipconfig/all จาก command prompt

      1.4. นำค่า Physical Address(วงกลมสีแดง หมายเลข 2) จาก command prompt ไปทำการลงทะเบียน

2. สำหรับผู้ใช้ Windows Vista

      2.1. คลิ๊กที่ปุ่ม start แล้วคลิ๊กที่ All Programs

      2.2. จากนั้นคลิ๊กที่ Accessories และคลิ๊กที่ Command Prompt จะมีหน้า command prompt เปิดขึ้นมา

      2.3. จากนั้นพิมพ์คำสั่ง ipconfig/all และดูค่า Physical Address จาก command promptไปทำการลงทะเบียน ตามข้อ 1.3 และ 1.4

3. สำหรับผู้ใช้ Apple Mac

     3.1. คลิ๊กที่ปุ่มไอคอล Apple แล้วเลือก About This Mac

     3.2. มีหน้า About This Mac ขึ้นมา ให้คลิ๊กปุ่ม More Info...

     3.3. จะหน้าใหม่ขึ้นมา ให้กดเลือก Network จากนั้นนำค่า MAC Address ไปทำการลงทะเบียน