การปรับค่า IP Address เพื่อใช้งานเครือข่ายนิราศรัย

     การปรับค่า IP Address เพื่อใช้งานเครือข่ายนิราศรัย ให้เลือกการจ่าย IP แบบอัตโนมัติ (DHCP) ดังต่อไปนี้

     เลือกที่ Wireless Network Connection และคลิกไปที่ Properties ดังภาพ

     ที่แท็บ General เลือกไปที่ Internet Protocol (TCP/IP) ดังภาพและคลิกไปที่ Properties

     ที่แท็บ General เลือกปรับ IP Address และ DNS แบบอัตโนมัติ โดยเลือกที่ Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS server address automatically ดังภาพและคลิก OK

     ที่หน้าต่าง Wireless Network Connection ให้เลือกแท็บไปที่ Wireless Networks จะเห็นเครือข่าย NirasNet ดังภาพและคลิกที่ OK

     หลังจากเสร็จการติดตั้ง Wireless Lan Card ลง Driver และการปรับค่า IP Addressแล้ว ท่านจะต้องหาค่า MAC Address เพื่อลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายนิราศรัย